Thiet ke website

Phone Thiet ke websitePhone: 08 - 3993 0056

Hotline Thiet ke websiteHotline: 08 - 3993 0056

www.

Triet ly thiet ke web Những phần thưởng bạn nhận được trong cuộc sống tỷ lệ thuận với mức độ hiệu quả trong cách bạn phục vụ người khác. Triet ly thiet ke web

Liên hệ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Yêu cầu của bạn:

Nội dung liên hệ:

Chống SPAM 3 + 2 =  

Trang chủ / Tên miền / Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký


Thủ tục đăng ký chỉ dành cho tên miền Việt Nam


Để đăng ký tên miền, quý khách có thể đăng ký tên miền trực tuyến, hoặc quý khách có thể tới đăng ký tên miền trực tiếp tại Công ty Siêu Tốc.

1. Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam


a. Đối với Công ty

- 01 Bản khai đăng ký tên miền ( Ký tên và đóng dấu xác nhận).

b. Đối với cá nhân

- 01 bản khai đăng ký + 01 bản photo chứng minh nhân dân (Không cần công chứng).

2. Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam

a. Mẫu BK cho Doanh nghiệp, tổ chức

 a1. Bản khai đăng ký tên miền  (cấp 2 và cấp 3)  
 a2. Bản khai thay đổi DNS tên miền   
 a3. Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)  

b. Mẫu bản khai cho cá nhân

 b1. Bản khai đăng ký tên miền   
 b2. Bản khai thay đổi DNS tên miền   
 b3. Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)  

c. Mẫu chuyển nhà đăng ký

c1. Chuyển tên miền từ NKĐ khác đến Siêu Tốc 

 

3. Lưu ý sử dụng bản khi cần thay đổi đối với tên miền đã đăng ký


 a. Khi cần thay đổi DNS

   - Chỉ cần 1 bản khai thay đổi DNS điền thông tin rồi gửi tới Siêu Tốc.

b. Khi cần thay đổi thông tin tên miền

   - Chỉ cần điền vào 1 bản khai thay đổi thông tin tên miền rồi nộp về Siêu Tốc.

c. Khi cần chuyển nơi Quản lý tên miền

  - Cần 2 bản khai Chuyển nhà đăng ký. Bản khai chuyển nhà đăng ký cần điền đầy đủ thông tin, tới nơi Nhà đăng ký cũ xin dấu xác nhận (Họ sẽ giữ lại 1 bản) còn 1 bản nộp về cho Siêu Tốc